အလည္အပတ္လာသူမ်ားအတြက္ short termအခန္းငွားရန္ရွိသည္ (Bishan)

Common room တစ္ခန္း ရက္တို (short term) ငွားရန္ရွိပါတယ္..
ေနရာက Bishan မွာပါ..
MRT နဲ႕နီးပါတယ္..
အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ Bus service ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေျပးဆြဲပါတယ္...
Orchid, Serangoon, Tampines တို႕ကို တိုက္႐ိုက္ေျပးဆြဲတဲ့ bus ေတြရွိပါတယ္...

အိပ္ခန္းမွာ ခုတင္ ေမြ႕ယာ ဘီ႐ို စားပြဲေတြ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ထားေပးထားပါတယ္...

WIFI နဲ႕ အိမ္ဖုန္း (စင္ကာပူအတြင္းသာ) အလကားသံုးႏိုင္ပါတယ္...

ေရပူေရေအးေရခ်ိဳးခန္း နဲ႕ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္..

တစ္ရက္ကို $၅၀ ျဖစ္ပါတယ္...

စိတ္ဝင္စားလို႕ ေမးခ်င္ရင္ေတာ့ 81330337 ႏွင့္ 81388646 ကိုလွမ္းေမးႏိုင္ပါတယ္...
Phone :81330337, 81388646